Skip to main content

Referenssit

Biokaasulaitos tehtaan yhteyteen

Jalotofu pyrkii kohti vastuullisempaa ja kestävämpää liiketoimintaa rakennuttamalla kasviproteiinituotteita valmistavan Tammisaaren tehtaan yhteyteen oman biokaasulaitoksen.

Asiakas

Oy Soya Ab

Kohde

Biokaasulaitos Jalotofu tehtaan yhteydessä

Tavoite

Tehdä tofutehtaasta energian suhteen omavarainen ja pienentää tehtaan hiilijalanjälkeä

Toimenpiteet

Biokaasulaitoskokonaisuuden toimitus avaimet käteen ratkaisuna ja laitoksen pyörittäminen elinkaaripalveluna

2000 MWh vuosituotantoon pystyvä biokaasulaitos, jossa höyrynkehitin ja CHP-laite

Tulokset

Edullista ja vastuullista energiaa asiakkaalle pitkällä vakaahintaisella sopimuksella.

Tehtaan yhteyteen rakennetun biokaasulaitoksen avulla pystytään hyödyntämään elintarviketuotannossa väistämättä syntyviä orgaanisia sivuvirtoja aivan uudella tavalla. Näin esimerkiksi biojäte hyödynnetään täysin tuottamalla siitä energiaa takaisin tehtaan hyödynnettäväksi.

Jalotofun tavoitteena on olla energiaomavarainen. Biokaasulaitos voi kapasiteetiltään tuottaa 2200 MWh energiaa vuosittain, mutta tehtaan tämänhetkinen tarve on siitä vasta noin puolet. Toki kasviproteiinin kysynnän kasvua on selkeästi näköpiirissä ja siten myös laitoksen kapasiteetin kasvattaminen.

Tähän mennessä biokaasua on Suomessa tuotettu lähinnä suurempien yritysten yksiköissä tai maatiloilla, joten Jalotofun hanke on Suomen mittakaavassa ensimmäinen lajiaan. Soijapavun sivuvirtojen hyödyntämistä tällä tavoin ei tiettävästi ole toteutettu missään muualla maailmassakaan. Hanke siis edustaa aivan uudenlaista, innovatiivista ajattelua, vaikka sen toteutukseen käytettävää teknologiaa onkin jo hyödynnetty esimerkiksi maataloudessa.

Kiertotalous ja vastuullisuus konkretisoituvat

Hanke avasi uudet markkinat biokaasulaitoksia toimittaville yrityksille Suomessa. Noin miljoonan euron biokaasulaitos vastaa noin neljännestä  Jalotofun liikevaihdosta, joten alkuvaiheessa riskien kantamiseen tarvitaan kumppani.

Kumppanina hankkeessa toimii uusituvan energian projektikokonaisuuksia toteuttava One1 Oy. Yritys toimii kriittisen tärkeänä kumppanina laitoksen rakentamisessa sekä sen toiminnan ylläpitämisessä. Biokaasulaitos rakennetaan suoraan Jalotofun tontille, ylimääräisiä kuljetuksia näin välttäen.

Investoinnin takaisinmaksuaika on 10–12 vuotta, mutta tehdas pyrkii samalla energiaomavaraiseksi. Tulevaisuudessa laitoksen on mahdollista kuitenkin tuottaa Jalotofulle merkittävää taloudellista hyötyä.

Voisiko tämä ratkaisu sopia myös teille?
Ota yhteyttä.