Skip to main content

Miljoonainvestointi biokaasuun

Vieremän Lämpö ja Vesi Oy on tehnyt hankintapäätöksen nesteytetyn biokaasun terminaalin rakentamisesta. Terminaalin yhteyteen tulee vastaanottoasema myös paineistetulle biometaanille sekä kaasulla toimiva varalämpölaitos.

Terminaalit mahdollistavat biokaasun laajamittaisen hyödyntämisen. Kaasua voidaan tarjota esimerkiksi Vieremän kumppanuuskylässä sijaitseville maalaamoille ja muulle teollisuudelle korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Terminaalin viereen rakennetaan biokaasun tankkausasema. Ensimmäisessä vaiheessa tankkaaminen on mahdollista henkilöautoille, maatalouskoneille ja paineistettua kaasua hyödyntäville kuorma-autoille. Myöhemmin on mahdollista toteuttaa myös kaikkein raskainta liikennettä palveleva nesteytetyn biokaasun tankkausasema. Lisäksi kaasua on mahdollista hyödyntää kaukolämmön tuotannossa.

– Olemme suunnitelleet tätä pitkään ja hankkeen suurimpana tavoitteena on luoda Vieremälle biokaasun käyttöön ja tuotantoon liittyvä toimintakulttuuri ja samalla parantaa alueen elinvoimaa. Teollisuus ja maataloustuottajat ovat olleet hyvin mukana mahdollistamassa hankkeen etenemistä, kertoo Mikko Kajanus.

Laitteistokokonaisuuden toimittaa Lahtelainen One1 Oy, jolla on kasvava asema Suomen biokaasumarkkinassa.
– Meillä on oma biokaasulaitos tofutehtaalla Raaseporissa ja rakennamme parhaillaan isoa biokaasulaitosta Hartwallille Lahteen. Lisäksi operoimme vastaavaa kaasuterminaalia Lieksassa, jonne on myös biokaasulaitoksen valmistelu todella pitkällä, kertoo johtaja Mika Kallio One1 Oy:stä

Terminaali tarjoaa biokaasulle monta käyttötarkoitusta, mutta vielä suurempi tehtävä sillä on maatilamittakaavaisten biokaasulaitosinvestointien vauhdittajana.
– Terminaalin avulla pystymme ostamaan oman paikkakunnan maatiloilta biokaasua reilun kaupan ehdoilla ja ohjaamaan kaasun edelleen mahdollisimman kannattavaan loppukäyttöön, kertoo Mikko Kajanus

Hankkeen seuraavassa vaiheessa One1 Oy ja Vieremän Lämpö ja Vesi Oy valmistelevat maataloustuottajille suunnatun biokaasun tuotantoratkaisuvaihtoehdon, jota tuottajat voivat halutessaan käyttää.

 

Lisätietoja

Vieremän Lämpö ja Vesi
Toimitusjohtaja, Mikko Kajanus
puh. 0400 370 112

One1 Oy
Johtaja, tuotantoratkaisut
Mika Kallio
puh. 044 323 7707