Skip to main content

One1 vahvana kumppanina: Pielisen Bio Oy investoi 6 miljoonaa euroa Lieksan biokaasulaitokseen

”Oma biokaasulaitos on alueen yrityksille merkittävä kansallinen ja kansainvälinen kilpailuetu”Pielisen Bio on aloittanut biokaasulaitoksen rakentamisen Kerantien teollisuusalueella Lieksassa. Valmistuttuaan laitos käsittelee noin 20 000 tonnia biomassoja vuodessa. Energiaa biokaasulaitos tuottaa noin 8 000 MWh vuodessa. Määrä vastaa noin 800 000 litraa polttoöljyä. Tuotettavasta energiasta valtaosan käyttävät Pielisen Bion perustajaosakkaat. Lieksan biokaasulaitos on alueellisesti merkittävä uusiutuvan energian investointi, jonka rakentamisesta vastaavat energian käyttäjät. Pielisen Bion perustajia...

Jatka lukemista

Uudistettu Mega-keskus

Seinäjokelaisessa kauppakeskuksessa haluttiin panostaa kiinteistön tulevaisuuteen sekä asiakkaiden ja yrittäjien viihtyvyyteen. Myös kohoavat energiakustannukset oli saatava kuriin. Mega-keskuksen kiinteistö on valmistunut vuonna 1980 ja laajentunut nykyiseen muotoonsa vuonna 1996. Ajan saatossa Mega-keskuksessa on tehty useita remontteja, joissa tilat ovat muuttuneet uusien yritysten ja käyttötarkoitusten mukaan.Kiinteistön ilmanvaihdon laitekanta oli alkuperäistä ja osin puutteellisesti toimivaa. Kun kauppakeskuksen toiminnan jatkuvuus pitkälle tulevaisuuteen varmistui, mahdollistui myös...

Jatka lukemista

Uusi biokaasulaitos varmistaa suomalaisen elintarvikevalmistuksen kilpailukykyä epävarmoissa markkinaolosuhteissa

Jalotofua valmistava Oy Soya Ab on käynnistänyt biokaasulaitoksen tehtaansa yhteyteen Raaseporin Leksvallissa. Biokaasulaitoksen käyttö on aloitettu syyskuussa 2022 hyödyntäen ainoastaan tehtaan omia sivuvirtoja. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja näistä johtuva korkea energian markkinahinta ovat nostaneet tämän vihreän energiahankkeen roolin yhä kriittisemmäksi yrityksen kilpailukyvyn varmistamisessa. Samalla kierrätetään sivuvirtojen ravinteet maatalouteen parantamaan kotimaisen ruoantuotannon huoltovarmuutta. Omalla tontilla sijaitseva biokaasulaitos, joka hyödyntää tehtaan sivuvirtoja...

Jatka lukemista

Uudella tekniikalla kohti energiaomavaraisuutta

Energiaselvityksen tulokset kannustivat toteuttamaan lämmitystapamuutoksen.Hämeenlinnalainen Birger Jaarlin kadulla sijaitseva taloyhtiö oli yhtiökokouksessa tullut päätökseen, että vuonna 1963 valmistuneen ja 44 asunnon kerrostalon oli aika siirtyä kohti nykyaikaisempaa talotekniikkaa, lämmityksen omavaraisuutta ja vihreämpää hiilijalanjälkeä.Ensimmäinen askel kohti muutosta oli teettää asiantunteva selvitys kiinteistön tilanteesta. Taloyhtiön isännöitsijällä, Reim Oy:llä, oli ennestään historiaa ja hyviä kokemuksia yhteistyöstä One1 Oy:n kanssa, joten selvityksen toteuttaja oli helppo valita.–...

Jatka lukemista

Pohjolan Peruna rakennuttaa biokaasulaitoksen

Pohjolan Peruna Oy on suunnitellut biokaasulaitosta tehdasalueelleen huolella. Palaset ovat loksahtaneet paikalleen ja laitoksen rakennustyöt ovat käynnistymässä kuluvana vuonna. Laitoskokonaisuuden toimittaa, sen rahoittaa ja sitä operoi lahtelainen One1 Oy. Sauter Biogas Finland Ky toimittaa biokaasulaitoksen laitekokonaisuuden.Pohjolan Perunan tuotannossa syntyy tuhansia tonneja energiapitoisia sivuvirtoja. Sivuvirtojen biokaasuttamisella tullaan korvaamaan vuosittain noin 600.000 litraa kevyttä polttoöljyä, jonka lisäksi kaasua riittänee myös sähköntuotantoon. Perusenergiaratkaisuna tehtaalla...

Jatka lukemista

One1 Oy vahvana kumppanina Hartwallin ja Lahti Energian biokaasulaitostoteutuksessa

One1 Oy toimittaa biokaasulaitoksen Lahti Energialle osana Hartwallin energiamuunnosta kohti hiilineutraalia tuotantoa. One1 Oy vastaa biokaasulaitoksen toimituksesta sekä biokaasulaitoksen käytön aikaisesta operoinnista. Kokonaisuus on osa One1 kasvavaa biokaasuliiketoimintaa. – Vastaavia projektiaihioita on meneillään useita ympäri Suomea. Edistämme näin kansallista ja paikallista energia- ja ravinneomavaraisuutta, toteaa One1 Oy:n tuotantoratkaisujen johtaja Mika Kallio. Lue lisää: https://www.hartwall.fi/yritys/uutiset/2022/maakaasusta-biokaasuun-hiilineutraali-tuotanto/   Kuva: Har...

Jatka lukemista

Miljoonainvestointi biokaasuun

Vieremän Lämpö ja Vesi Oy on tehnyt hankintapäätöksen nesteytetyn biokaasun terminaalin rakentamisesta. Terminaalin yhteyteen tulee vastaanottoasema myös paineistetulle biometaanille sekä kaasulla toimiva varalämpölaitos. Terminaalit mahdollistavat biokaasun laajamittaisen hyödyntämisen. Kaasua voidaan tarjota esimerkiksi Vieremän kumppanuuskylässä sijaitseville maalaamoille ja muulle teollisuudelle korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Terminaalin viereen rakennetaan biokaasun tankkausasema. Ensimmäisessä vaiheessa tankkaaminen on mahdollista henkilöautoille, maatalouskoneille ja paineistettua...

Jatka lukemista

Kurikassa otettiin askel kohti merkittävää biokaasuekosysteemiä ja fossiilisten polttoaineiden vähentämistä

Kurikan kaupunkiin Etelä-Pohjanmaalle on syntymässä Suomen ensimmäinen alueellinen biokaasun tuotannon kokonaisratkaisu, joka tuo maatiloille merkittäviä uusia mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan energian tuotantoa suuressa mittakaavassa.  Ekosysteemissä erityisesti maataloustuottajat ovat olennainen osa kestävän kehityksen ratkaisuja. Ekosysteemiin haetaan investointitukea. Mikäli tukipäätös on myönteinen, niin ekosysteemi rakennetaan vuonna 2023. Tulevassa biokaasuekosysteemissä tuotettavan nesteytetyn biokaasun avulla on mahdollista korvata fossiilisia polttoaineita määrä, joka vastaa vuodessa...

Jatka lukemista

Energiaratkaisu, joka ei tingi vastuullisuudesta

TEKSTI: JUKKA NORTIO, NEWSPOOLKiinteistöt ovat erilaisia, ja niiden käyttäjillä on omanlaiset tarpeensa. Kokenut ja avarakatseinen kumppani auttaa valitsemaan kiinteistön tarpeisiin sopivan, vastuullisen energiaratkaisun.Kiinteistöjen energiaratkaisujen asiantuntijayritys One1:n Tero Holappa ja Jukka Hiltunen tuntevat asiakkaansa. Heillä on kokemusta pitkältä ajalta energia- ja talotekniikkaratkaisujen monipuolisista toteutuksista sekä asiakasyhteistyön rakentamisesta. Holappa toimii One1:n toimitusjohtajana ja Hiltunen kiinteistöpalveluiden johtajana. Hiltusen tausta on One1:een marraskuun...

Jatka lukemista

Arla, One1 ja SEO valmistelevat nesteytetyn biokaasun tuotantoa maitotiloilla

Tikan Maatila tavoittelee 600 000 diesellitraa vastaavaa määrää biokaasua vuodessa Meijeriyhtiö Arla Suomi, energiapalveluja tuottava One1 ja Suomalainen Energiaosuuskunta (SEO) ovat päättäneet aloittaa nesteytetyn biokaasun tuotannon ja jakelun Kurikassa Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluvalla Tikan Maatilalla. Samalla syntyy maatalouden ja energiatuotannon yhdistävä uudenlainen innovaatioekosysteemi.Tikan Maatilan maidosta jalostetaan Hämeenlinnan Osuusmeijerissä Arlan luomutuotteita. Tavoitteena on, että Arlan maidonkeruuauto tankkaa polttoaineena käytettävän nesteytetyn biometaanin samalla...

Jatka lukemista

One1 Oy:n uusi hallitus nimetty

One1 Oy:öön on 16.12. nimetty uusi hallitus. Hallituksessa jatkavat Lahti Energian Jouni Haikarainen sekä Pori Energian Petri Paajanen. Haikarainen toimii hallituksen puheenjohtajana. Uusina hallituksen jäseninä aloittavat Erik Hjelt sekä Tom Dahlström. Hjeltillä on pitkä rahoituksen ja taloushallinnon kokemus, ja hän toimii Kojamo Oyj:ssä talousjohtajana. Dahlström on MyClothable Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja, ja on toiminut aiemmin mm. OP-ryhmän strategiajohtajana. Uuden hallituksen nimeäminen ajoittuu One1:n uusiutumisen vaiheeseen, jossa kiinteistöjen energiapalveluita tarjoava e-Protech...

Jatka lukemista

One1 uusiutuu ja vahvistuu fuusiossa e-Protechin kanssa

Kasvavat energiapalvelutmarkkinat saivat vahvan ja pitkäjänteisen kansallisen toimijan, kun One1 ja e-Protech yhdistivät voimansa. Näiden toimijoiden tietotaito muodostaa palvelukokonaisuuden ja kasvualustan, joka kattaa hajautetut energiatuotannon sekä kiinteistöenergian ja -tekniikan ratkaisut.Yhdistyminen on luonnollinen jatkumo näiden kahden yli 10-vuotisen yrityksen tarinassa. Molempien yhtiöiden vahvana ominaisuutena on ollut luottamuksellinen ja ratkaisusuuntautunut toiminta, joka on johtanut pitkiin kumppanuuksiin asiakkaiden kanssa. Sama Yksi kumppani -toimintafilosofia kulkee vahvasti...

Jatka lukemista