Skip to main content

Energiaratkaisu, joka ei tingi vastuullisuudesta

TEKSTI: JUKKA NORTIO, NEWSPOOL

Kiinteistöt ovat erilaisia, ja niiden käyttäjillä on omanlaiset tarpeensa. Kokenut ja avarakatseinen kumppani auttaa valitsemaan kiinteistön tarpeisiin sopivan, vastuullisen energiaratkaisun.

Kiinteistöjen energiaratkaisujen asiantuntijayritys One1:n Tero Holappa ja Jukka Hiltunen tuntevat asiakkaansa. Heillä on kokemusta pitkältä ajalta energia- ja talotekniikkaratkaisujen monipuolisista toteutuksista sekä asiakasyhteistyön rakentamisesta.

Holappa toimii One1:n toimitusjohtajana ja Hiltunen kiinteistöpalveluiden johtajana. Hiltusen tausta on One1:een marraskuun 2021 lopussa liittyneessä e-Protechissä, joka on tunnettu kiinteistöjen pitkäaikaisena energiaratkaisupalveluiden kumppanina.

– Olemme riippumattomia päivän trendeistä tai yksittäisistä teknologioista. Luomme asiakkaillemme parhaan mahdollisen ratkaisun usein monista tarjolla olevista tekniikoista, Holappa kertoo.

– Ratkaisumme perustuu aina laskelmiin siitä, miten erilaiset energiatekniikat sopivat asiakkaamme tarpeisiin. Teknisiä ratkaisuja vertaamalla, niitä yhdistämällä ja analysoimalla löydämme asiakkaallemme optimaalisen ratkaisun nyt ja tulevaisuudessa, Hiltunen täydentää.

Hintavaihtelut huomioon

Energiamuotojen teknistaloudellisen kannattavuuden vertailu vaatii kokemusta ja syvää alan tuntemusta, jonka tarpeen muun muassa viime aikojen energiahintojen voimakas vaihtelu on osoittanut. Niinpä One1:n asiantuntijat ottavat laskelmiinsa mukaan herkkyystarkastelun, joka huomioi hintavaihtelut.

– Esimerkiksi vaihtoehtoisissa lämmitystaparatkaisuissa energiaa tuotetaan hyvällä hyötysuhteella, jolloin hintoihin liittyvä riski pysyy maltillisena. Ratkaisumme ja laskelmamme antavat ennustettavuutta, ja sopivissa kohteissa on mahdollista kiinnittää sähkön hinta esimerkiksi viideksi vuodeksi.

Elinkaarimalli tuo hyötyjä

One1 on asiakkaalle kokonaisratkaisukumppani. Kokonaisuus kattaa energiatekniikan ratkaisun alkuselvityksistä aina pitkäaikaiseen elinkaarihallintaan.

Alkuselvityksen lähtökohtana on kiinteistön energiaratkaisujen ja energiakäytön realistinen kartoitus. On selvitettävä muun muassa laitteistojen iät, kunto ja tieto niiden ylläpidosta sekä kiinteistön energiakulutus. Selvityksen perustella määritellään vaihtoehdot, joita analysoimalla aikataulutetaan toimenpiteet ja laaditaan budjetti.

– Selvitysvaiheessa avaamme selkeästi ja puolueettomasti perustellen asiakkaallemme erilaiset vaihtoehdot ja niiden seuraukset. Kerromme myös sen, että päätöksenteon jälkeen on syytä ryhtyä suunnitelmien toteutusvaiheeseen, sillä muuten tavoitellut hyödyt jäävät helposti saavuttamatta, Hiltunen avaa prosessia.

Kun energiaratkaisun uusimishankkeeseen ryhdytään, One1 ottaa yhteyden valittuihin teknologiakumppaneihin, järjestää laitteiden asennukset, valvoo hankkeen toteutusta ja vastaa energiaratkaisun ylläpidosta asiakkaan kanssa sovittujen tavoitteiden mukaan.

– Olemme energiaratkaisukumppaneita elinkaarisopimuksella esimerkiksi kymmenen vuoden ajan. Pitkäjänteinen toiminta on tärkeä osa toimintaamme sillä kustannussäästöt tulevat sitä kautta, että järjestelmät ovat toiminnassa pitkään ja siten, kuin ne on suunniteltu toimivan, Holappa sanoo.

Toimintamalli palvelee monenlaisia asiakkaita. One1 onkin kumppani myös monille teollisuustoimijoille. Siellä kyse on usein laajoista energiantuotantoratkaisuista, joissa kumppanuusmalli palvelee yhtä hyvin kuin pienemmissä kohteissa.

One1:n palvelupaletissa on kahdenlaisia elinkaariratkaisuja: joko asiakas hankkii energiaratkaisun kokonaispalveluna, jolloin hän maksaa energiasta ja ylläpidosta kuukausittaista palvelumaksua, tai asiakas hankkii laitteiston omaksi ja One1 vastaa ylläpidosta.

– Kokonaisvaltainen elinkaarimalli on kiinteistön omistajalle helppo ja kustannustehokas, kun kumppani huolehtii energiaratkaisun ylläpidosta, Holappa sanoo.

One1 erottuu energiaratkaisuja tekevistä kilpailijoistaan siinä, että se ei ole yhden tietyn ratkaisun toteuttaja, vaan toimiville kiinteistöille vaiheittain oikeita palveluja tuottava pitkäaikainen kumppani.

One1 tuntee asiakkaidensa tarpeet ja kiinteistöjen kehityskaaret. Siksi sillä on vahva pohja myös muiden osa-alueiden, kuten ilmanvaihdon tai kiinteistöautomaation modernisoinnissa ja ylläpidossa niiden elinkaaren eri vaiheissa.

 

Artikkelin voit lukea myös: https://newspool.fi/artikkelit/energiaratkaisu-joka-ei-tingi-vastuullisuudesta/